Repertoire

We hebben een heel veelzijdig repertoire, van licht klassiek tot modern en veel wereldmuziek. De liedjes zijn zeer uiteenlopend van sfeer en moeilijkheidsgraad. We zingen van eenstemmig tot meerstemmig, van ingetogen tot uitbundig, van nonsens tot diepgaand.

Enkele voorbeelden:

Zing, Nederlands
De tekst van dit lied is door dirigente Lya van de Schans vrij geschreven naar het gedicht ‘Los’ van Ingmar Heytze. Door te zingen gaat alles stromen, en hoe wezenlijk is het, op dat moment alles even los te kunnen laten.

An Eriskay Love Lilt, Schots
De overweldigende liefde voor het kleine eiland Eriskay van slechts drie vierkante mijl, voor de kust van South Uist in de Buiten-Hebriden, wordt bezongen.

Als alles duister is, Nederlands
Adventslied en lied voor een gestorvene uit Taizé, Frankrijk (Dans nos obscurités). Ontsteek een vuur dat licht geeft en nooit meer dooft, als alles duister is. Opgenomen in de Vrijeschoolliederen.

Down by the Salley Gardens, Iers
Een Sally is een wilg en ze gebruikten de wilg om vroeger het riet op daken vast te zetten in Ierland. Elk dorp werd omheind door wilgenstruiken, die de “Sally-tuinen” werd genoemd. Ook een “geliefdenstrook” voor jonge mensen.

Haida, Chassidisch
Dit lied is een Nigun, een lied waarvan de woorden geen betekenis hebben en het zingen veelvuldig wordt herhaald. Opgenomen in de Vrijeschoolliederen.  

Noyana, Afrikaans
Iedereen is op weg naar het eigen paradijs. Opgenomen in de Vrijeschoolliederen.  

Vem kan segla, Zweeds
Het lied heeft betrekking op het afscheid moeten nemen van je geliefde. Opgenomen in de Vrijeschoolliederen.

Rivieren/ The river is flowing,  Amerikaans/Indiaans
Het element water staat symbool voor het meegaan in en het vertrouwen op de stroom van het leven. De rivier groeit en stroomt naar zee. Moeder aarde zal je dragen en je zult altijd haar kind zijn. Opgenomen in de Vrijeschoolliederen.