Over Ons

Het Mercuurkoor is een klein, laagdrempelig, meerstemmig koor, bestaande uit een gevarieerde leeftijdsgroep, onder enthousiaste leiding van Lya van de Schans en repeteert op woensdagavond 19:25u-21:30u, nu bij Orion22, Orionstraat 22 te Eindhoven. (Vanwege het Corona-virus voorlopig zonder drinkpauze, sluiting om 21u).

Hoewel enig muzikaal gevoel zeker bijdraagt is enthousiasme en leergierigheid van meer belang dan het kunnen lezen van bladmuziek. Naast het zingen van a capella-liederen worden we ook begeleid door instrumenten van koorleden en heeft het koor een vaste pianobegeleidster.

Door de jaren heen

In 2005 werd het Mercuurkoor opgericht, destijds nog in de wachtkamer van Gezondheidscentrum Mercuur, Frankrijkstraat in Eindhoven.

Via het krantje van de praktijk werd er geld ingezameld voor de aanschaf van een piano en we begonnen met ongeveer 10 leden. In den beginne waren dat vooral patiënten en bekenden van het Gezondheidscentrum, later kwamen er via via ook andere mensen bij. Al heel snel kwamen we onder begeleiding van de toen net aan het Maastrichts conservatorium (afd. Schoolmuziek en Koordirectie) afgestudeerde Hannah van Tilborg. Vanaf het moment dat de wachtkamer van Mercuur te klein werd verhuisden we naar de Euritmiezaal van het Novalis College, om enkele jaren later neer te strijken bij De Vrije School in Eindhoven.

Na enige jaren verhuisde Hannah naar Utrecht, waarna Hélena Roorda voor twee jaar het stokje overnam. Hierna werden we verschillende jaren fijn begeleid door dirigente Willy de Rooij, waarna Celinda Scheepers het dirigentschap overnam tot de zomervakantie van 2019. Sinds september 2019 leidt Lya van de Schans het Mercuurkoor.

Lya van de Schans,
onze dirigente
Helma Woerdeman, onze begeleidster als pianiste.

Twee keer per jaar zingen we bij de Culturele Avond van Gezondheidscentrum Mercuur, doorgaans is dat bij de Nuenenseweg (zie ‘Agenda’ voor exacte locatie). Soms luisteren we een evenement op zoals op 22 jan 2020 vanwege het 100-jarig bestaan van het Mercuur Therapeuticum/ Gezondheidscentrum.