Dirigent

Lya van de Schans

“Sinds september 2019 ben ik dirigente van het Mercuurkoor. Ik kom uit een gezin met een moeder die veel en prachtig zong. Voor mijn ouders was het leren bespelen van een instrument een cruciaal deel van de opvoeding. Halverwege mijn lagere schoolperiode mocht ik bij het profane (red. = wereldlijke) koor “De Burghsangers” gaan zingen. Daar heb ik me als soliste kunnen ontplooien, waardoor ik op de muziekschool koos voor de overstap van piano- naar zangles.

Tijdens een indrukwekkende wereldreis is mijn liefde voor muziek uit verschillende culturen gaan groeien.

Bij actie-ondersteunend koor “Lopend Vuurtje” heb ik mezelf op diverse wijzen kunnen ontwikkelen. Daar heb ik 30 jaar gezongen, waarvan ik 10 jaar voor de groep heb gestaan en naast het zingen en schrijven van eigen teksten en muziek, het koor met allerlei instrumenten heb begeleid. Daarnaast zong ik bij diverse koren en voel ik me gesteund door mijn jarenlange ervaring als leerkracht.

Voor mij is het belangrijk om het beste uit een groep mensen en uit ieder koorlid als individu te halen. We hebben allen bijzondere en eigen kwaliteiten, ongeacht leeftijd of lichamelijke begrenzingen. Muziek gaat stromen als mensen aangesproken worden op hun mogelijkheden en kwaliteiten. Daarin wil ik koorleden stimuleren en inspireren want elk van hen heeft een eigen unieke inbreng.

Een ervaren dirigent vertelde me, dat als je voor een koor staat, je van monnikenwerk moet houden om alle zang- en instrumentale partijen voor te bereiden en te beheersen. Ik geniet ervan om een breed repertoire van liedjes aan te bieden en er thuis op de p.c. mee aan het werk te gaan om ze af te stemmen op de huidige groep.

De kunst van het dirigeren bestaat voor mij niet alleen uit het aangeven van de maat, maar ook uit het kunnen overbrengen van de emotie achter de noten en de tekst van het lied, het overtuigen en motiveren van de koorleden en het vorm geven om de gewenste interpretatie samen uit te voeren.

De liedjes die ik inbreng zijn zeer uiteenlopend van sfeer en moeilijkheidsgraad. We zingen van eenstemmig tot meerstemmig, van ingetogen tot uitbundig, van nonsens tot diepgaand. Alle muziek zing ik per stem in, zoek er mooie YouTube-opnames bij en voorzie het lied van informatie en vertaling. Wie wil kan er thuis mee oefenen als ondersteuning, maar dit is zeker geen verplichting.

Al deze boeiende processen kunnen leiden tot een totaalplaatje dat groeit door de interactie tussen het koor en de dirigent. Het is verrassend, verwonderend en enthousiasmerend dat samen te beleven.

Een klein stukje tekst uit een lied van mijzelf:

“Zingen verbindt en wij creëren
trillingen tot een melodie
die onze harten laat resoneren
in perfecte harmonie.”

Laat je stem bij ons horen en voel je welkom,

Lya”